Dit is de derde blog over de Duivelse Dialogen en deze gaat over het patroon Afstand en Stilte. De Duivelse Dialogen komen uit de EFT-Relatietherapie en beschrijven de drie meest voorkomende negatieve patronen in relaties. Mijn termen daarvoor zijn:

 • Vuur!
 • Vicieuze Cirkel
 • Afstand en Stilte

In deze blog ga ik in op de Duivelse Dialoog ‘Afstand en Stilte’. Eerst een korte beschrijving van dit patroon en dan komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Overweldigend beleefd
 • Veiligheid creëren
 • Risico nemen

De laatste van de drie Duivelse Dialogen is Afstand en Stilte. Afstand en Stilte is meestal niet de eerste interactie waar koppels in terechtkomen, maar ontstaat na verloop van tijd. De aanklopper kan het niet meer opbrengen en stopt ook met uitreiken, waardoor in dit patroon beide partners zich terugtrekken.

Dit geeft bij beide partners gevoelens van spanning gevolgd door vermijding. De gevoelens die bij dit patroon horen zijn buitengewoon verdrietig, eenzaam en hopeloos. Beide partners hebben het gevoel dat verbinding onmogelijk is en proberen het niet meer. In plaats van aandacht te schenken aan de relatie, voelt de relatie niet langer veilig en trekken beiden zich terug in zichzelf. Dit is de meest schadelijke Duivelse Dialoog, omdat het de voorbode is van het uiteindelijk loslaten van de relatie.
Mensen zijn niet geschikt voor deze ondragelijke isolatie. Afstand en Stilte gaat over zelfbescherming.

Afstand en Stilte

Ons zenuwstelsel kan er niet tegen om te blijven proberen en aan te kloppen zonder respons. Uiteindelijk raakt de aanklopper opgebrand. Ze trekken zich ook terug om te rouwen om de relatie en beginnen zich voor te bereiden om los te laten. Ze raken emotioneel onthecht en bevriezen. Het is gewoon te moeilijk om te blijven proberen. De terugtrekker, die de heftige emoties van zowel het patroon Vuur! als het patroon Vicieuze Cirkel wil vermijden, blijft teruggetrokken en bevriest in die positie van kalm en beheerst.

Overweldigend beleefd

Een verwarrend onderdeel van deze emotionele dans is dat het overweldigend beleefd kan zijn en kan lijken of de partners vrede hebben met hun parallele levens. Ze kunnen als team functioneren rond concrete vraagstukken of logistiek. Het wordt echter gekenmerkt door afstand en koelte en de liefde is uit de interactie verdwenen. De vriendelijkheid en het praktische naar elkaar is eigenlijk een vorm van onthechting en terugtrekking. Stellen kunnen heel lang zo langs elkaar heen leven, totdat een stressvolle gebeurtenis duidelijk maakt dat al het ‘niet praten’ heeft gezorgd voor alleen zijn en dat het niet lukt om elkaar te steunen. Ook al is het patroon misschien aan het begin van de relatie al zichtbaar geweest, het doet z’n schadelijke werk over een langere periode.

Dit klinkt behoorlijk somber. Wat kun je doen als je relatie in dit patroon is? Het begint met erkennen dat er sprake is van verwijdering en afstand. En bestrijd samen het patroon, niet elkaar.

Veiligheid creëren

Het eerste wat nodig is, is veiligheid creëren met elkaar. De veiligheid om kwetsbaar te kunnen zijn. Veiligheid ontstaat op het moment dat je het gevoel hebt dat je partner er echt is. Neem dan ook de tijd om contact te maken met elkaar, bijvoorbeeld door elkaars hand vast te houden en bewust aandacht aan elkaar te geven. Bespreek dan wat je allebei nodig hebt om je veilig te voelen. En wat je daar zelf in kunt doen en wat de ander daarvoor kan doen. Het is heel goed mogelijk dat samen veiligheid creëren niet (meer) lukt, relatietherapie kan daarbij helpen door eerst een veilige omgeving te bieden.

Veiligheid zonder onveiligheid is schijnveiligheid: risico nemen

Veiligheid wordt pas echt veilig als je ook de lastige ‘onveilige’ onderwerpen kunt bespreken. Als het mag schuren kun je elkaar werkelijk ontmoeten.
De aanklopper mag/moet leren om zaken aan te geven op een zachtere en liefdevollere manier. Vraag je eens af, en deel met elkaar, wat je daarvoor nodig hebt. En hoe je dat zou kunnen doen.
De terugtrekker mag/moet leren om zich te uiten, ook al zijn er gevoelens van schaamte en ongemak. Vraag je eens af, en deel met elkaar, wat je daarvoor nodig hebt. En hoe je dat zou kunnen doen.
Het nemen van risico’s is spannend en die gevoelens kunnen zo overweldigend zijn dat het daardoor niet lukt. Met relatietherapie kunnen jullie de gevoelens een plek geven zodat het nemen van risico’s wel lukt.
Het echt opbouwen van een emotionele band vraagt om steeds opnieuw verbinding te maken, steeds opnieuw aan te sluiten bij elkaar. Steeds opnieuw te onderzoeken wat ieders emoties zijn. Het vraagt voortdurend werk om niet terug te vallen in het patroon van Afstand en Stilte, ook omdat jullie goed zijn in het hebben van een praktische relatie.
Relatietherapie
Ben je de verwijdering en afstand zat? Vraag je je af hoe het verder moet als de kinderen uit huis zijn? Wil je het liefst weer emotioneel en fysiek verbinden? Neem contact op om jullie vraag te bespreken. Het is wellicht ook een goed idee om verder te lezen over het traject Leve de Liefde of over relatietherapie.
Meer lezen over de Duivelse Dialogen? Lees ook het blog EFT-Relatietherapie Duivelse Dialoog Vuur! en het blog EFT-Relatietherapie Duivelse Dialoog Vicieuze Cirkel.

Dit is de tweede blog over de Duivelse Dialogen en deze gaat over het patroon Vicieuze Cirkel. Waarschijnlijk heel herkenbaar omdat dit het meest voorkomende patroon is: een aanklopper en een terugtrekker. De aanklopper klopt steeds harder aan waardoor de terugtrekker zich steeds meer terugtrekt.

De meest voorkomende patronen rondom conflicten worden in de EFT-relatietherapie de Duivelse Dialogen genoemd. Mijn termen voor de Duivelse Dialogen zijn:

 • Vuur!
 • Vicieuze Cirkel
 • Afstand en Stilte

In deze blog ga ik in op de Duivelse Dialoog ‘Vicieuze Cirkel’ Eerst een korte beschrijving van dit patroon en dan komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Onze contactadvertenties
 • Uit de verstrikking
Hoogoplopende ruzies ontstaan als je allebei de strijd aangaat. Vaak is er eentje in de relatie net wat kritischer, sneller met woorden, gelijkhebberiger of meer op oplossen gericht. De ander kan dan het gevoel krijgen het onderspit te delven en gaat het gesprek niet meer aan en trekt zich terug. Zo ontstaat het patroon van de blog van vandaag: de vicieuze cirkel. De één klopt aan, de ander trekt terug en zo blijf je om elkaar heen draaien.
Bij dit patroon trekt een van beide partners zich terug en staat de ander, voor zijn of haar gevoel, in z’n eentje op de dansvloer. Je voelt je daar alleen, en gaat nog actiever verwijten maken, klagen en claimen. Of je voelt je zo aangevallen, dat er niks anders op zit dan je nog verder terug te trekken. Letterlijk of figuurlijk. Als jullie ruzies tot diep in de nacht duren, zul je deze dans vast en zeker kennen. Je valt dan in slaap met de ruggen naar elkaar toe.
Bij dit patroon worden bindingsangst en verlatingsangst zichtbaar binnen de relatie. Angsten waar we zelf mee moeten dealen. Kijk even mee met de dynamiek tussen mij en Iris.
Voor de opleiding relatietherapie moesten we allebei een contactadvertentie schrijven. Niet een contactadvertentie die je op Tinder zou zetten, maar eentje die het verborgen contract zichtbaar maakte.
Mijn contactadvertentie:
‘Verbindende man zoekt vertrekkende vrouw om achteraan te rennen zodat hij zijn eigen eenzaamheid niet hoeft te voelen’.
Au, die advertentie maakt zo duidelijk dat ik door achter Iris aan te rennen zelf iets in stand houd en niet hoef aan te gaan. Ik kan blijven rennen en me op Iris blijven richten. Mijn grootste angst is verlatingsangst. Als we uit verbinding zijn (door een kleine of grote ruzie of door iets anders) kom ik in verlatingsangst. Dat raakt aan gebeurtenissen in mijn jeugd waar ik me verlaten heb gevoeld. En om die verlating niet te hoeven voelen ga ik Iris opzoeken. Door weer de verbinding aan te gaan met mij moet zij mijn verlatingsangst opheffen. Dat werkt natuurlijk niet want Iris voelt onbewust dat er iets uitbesteed wordt aan haar, zij voelt een claim.
De contactadvertentie van Iris:
Vertrekkende vrouw zoekt man die achter haar aan gaat om haar terug te halen om samen het leven te vieren. 
Iris wil dus het leven vieren maar heeft iemand anders nodig om haar terug te halen. Daarmee gaat zij ook haar eigen stuk uit de weg. In haar geval is dat bindingsangst. Als ik tevoorschijn kom, als ik contact maak, is het dan veilig? In haar jeugd was het onveilig om contact te maken en veiliger om zich terug te trekken. Door mij haar te laten halen hoefde zij niet haar eigen angst onder ogen te komen, dat besteedde zij dan uit aan mij. Maar dat werkt natuurlijk niet want het gevoel van onveiligheid zit van binnen, dat kon niet van buitenaf, door mij, opgelost worden.

Uit de verstrikking

Het betekende enorme groei voor ons toen we dit patroon gingen zien en allebei met ons eigen stuk aan de slag gingen.
Mijn stuk
Als de verbinding weg is raak ik in de stress en kom ik in verlatingsangst. Komt het nog wel goed? Vinden we elkaar wel weer? Maakt Iris wel weer contact? En wanneer dan? Door vanuit de stress naar Iris toe te gaan doe ik dat eigenlijk vanuit mijn overlevingsstrategie om niet de angst te hoeven voelen. Mijn klus: het gevoel van angst toelaten, daarin ontspannen en dat zelf dragen. Erop leren vertrouwen dat het weer goed komt. Niets doen, afwachten met een open hart. Ongeveer het moeilijkste wat er is voor mij.
Iris haar stuk
Uit verbinding zijn is voor haar vertrouwd. Zo was het vroeger toen zij klein was thuis ook, ieder in zijn of haar eigen wereld. Iris leeft dan als het ware in haar gedachtenwereld, zij is er wel maar ook niet. Dat is haar overlevingsstrategie geweest: aan de buitenkant pleasen, aan de binnenkant bevroren. Om niet te hoeven voelen hoe onveilig het was. Haar klus: het gevoel van onveiligheid toelaten en voelen ‘wat wil ik?’. Niet net doen of er niets aan de hand is maar eerlijk zijn over wat er is en behoeftes uitspreken. Het contact aangaan en erop leren vertrouwen dat dat veilig is.
Niet meer uitbesteden
Door allebei naar onze eigen angsten te kijken en onze automatische patronen niet meer voor lief te nemen (van onszelf dus ;-)) dus stopten we met uitbesteden en kwamen we in een hele andere fase in onze relatie. Waarin ik me niet meer gegijzeld voelde door het verwijt van Iris dat ik haar met rust moest laten terwijl zij zelf geen contact maakte. En Iris zich niet meer onder druk gezet hoefde te voelen omdat ik haar inderdaad met rust liet maar toen wel zelf haar verantwoordelijkheid moest gaan nemen om weer contact te maken. Met alle gevoelens van kwetsbaarheid en ongemak daarbij.
Relatietherapie
Ben je de terugkerende ruzies zat? Steeds weer de toenadering zoeken en dat het dan toch weer ontspoort? Merk je dat jullie verschillend zijn, komen jullie daar niet goed uit maar willen jullie toch verbinden? Neem contact op om jullie vraag te bespreken. Of kijk hier voor meer informatie over het traject Leve de Liefde.
Meer lezen over de Duivelse Dialogen? Lees ook het blog EFT-Relatietherapie Duivelse Dialoog Vuur! en het blog EFT-Relatietherapie Duivelse Dialoog Afstand en Stilte.

Iedereen kent ze wel: momenten dat de vlam in de pan slaat en jullie in een patroon terecht komen dat je niet wilt maar ook niet echt kunt stoppen. Is de bekende riedel eenmaal gestart dan ontstaat er een ruzie, flinke irritatie gevolgd door een langer durende verwijdering. Eigenlijk willen jullie dat niet maar het gebeurt toch.  In de EFT-relatietherapie worden dat de Duivelse Dialogen genoemd. Mijn termen voor de Duivelse Dialogen zijn:

 • Vuur!
 • Vicieuze Cirkel
 • Afstand en Stilte

In deze blog ga ik in op de Duivelse Dialoog ‘Vuur!’ Eerst een korte beschrijving van dit patroon en dan komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De kracht en de valkuilen van twee aankloppers
 • Tip: stopwoord
 • Tip: irritaties opruimen

De tip voor het opruimen van de irritaties is bijzonder waardevol maar kan ook best lastig zijn. Wil je hier wat hulp bij neem dan even contact op of kijk bij relatietherapie.

EFT-Relatietherapie Duivelse Dialoog ‘Vuur!’

Jij bent het probleem – niet ik!’
De eerste van de drie Duivelse Dialogen is ‘Vuur!’ Deze dans is energiek. Jullie zijn eerst best lekker aan het dansen, totdat ineens je partner op je tenen gaat staan. Vervolgens maken jullie elkaar verwijten en zoeken een schuldige voor de verstoring tussen jullie. Door de openlijke verwijten of steken onder water voel je je kwetsbaar of bekritiseerd en je reageert allebei agressief:

 • Jij zou het toch doen?
 • Waarom moet ik altijd alles doen?
 • Ik vraag toch alleen maar wat?
 • Waarom doe je toch altijd zo?
 • Kijk eerst eens naar jezelf
 • Als je op een andere manier tegen me zou doen, zou ik niet zo reageren

Het escaleert razendsnel en voor je het weet zitten jullie in een discussie waarvan je niet meer weet waarom die begon, waar die over gaat en waar die naar toe gaat.

De kracht en de valkuilen van twee aankloppers 

Er zijn in de basis twee manieren waarop mensen met situaties omgaan: aankloppen en terugtrekken. Degene die aanklopt doet dat in eerste instantie om iets op te lossen en de verbinding te herstellen. Degene die zich terugtrekt doet dat om escalatie te voorkomen het weer rustig te laten worden. Diegene doet dat om de relatie te beschermen.
De kracht van twee aankloppers is dat jullie allebei op de dansvloer zijn. Er is levendigheid en betrokkenheid. Er kan zelfs boosheid zijn. Boosheid is een goeie emotie, het geeft grenzen aan en het maakt schoon. Het klaart de lucht.
‘Weer thuis maakten Patti en ik veel ruzie, wat goed was. In de meeste van mijn eerdere relaties had ik nooit veel geruzied en dat was uiteindelijk alleen maar slecht gebleken. Te veel zaken die onder het oppervlak bleven dooretteren, onopgelost, bleken altijd vergif. Net als mijn vader was ik een passieve ruziezoeker. Ontkenning en intimidatie, niet de directe confrontatie, dat was mijn stijl. Mijn vader heerste over het hele gezin door gewoon te zitten…. rokend. Hij was een tijdbom van ingehouden woede totdat hij barstte. Hij was ons eigen eenmansmijnenveld, vulde ons huis met de dodelijke stilte van een oorlogsgebied’, Bruce Springsteen, Born to Run, 2016.
De kracht van de aanklopper is het gesprek aangaan, je uitspreken en daardoor de lucht klaren, naar een oplossing zoeken. Met twee aankloppers kun je constructief ruziemaken.
Ik ben in de eerste plaats een aanklopper maar het ruziemaken heb ik echt moeten leren. Tuurlijk, als de sfeer en de relatie goed waren ging ik makkelijk het gesprek aan. Maar raakte iets me echt dan kwam ik snel in mijn irritatie. Werd ik gemeen, gaf ik steken onder water en als we dan in gesprek waren was ik vooral bezig om mijn gelijk te halen. Dus ik streed wel voor iets wat naar mijn idee ‘goed’ was maar door mijn irritatie en gelijkhebberigheid sloopte ik eigenlijk de relatie op dat moment.
Dat was voor mij een enorme les en een enorme opgave: mijn eigen gelijkhebberigheid, mijn eigen irritatie en gemeenheid te gaan zien en dat los te koppelen van waar het om ging. Dus sorry zeggen voor mijn vervelende houding. Mijn steken onder water. Mijn neiging de ander een gevoel van minderwaardigheid te geven. Eerst sorry zeggen daarvoor, voor dat ik getriggert raakte, eerst de liefdevolle verbinding herstellen door zelf weer liefdevol te zijn. En pas daarna mijn grens of mijn verzoek uiten.
De valkuil van het patroon Vuur! is dat je allebei, of een van jullie, in je irritatie en in ongezonde boosheid (lees: agressie) komt waardoor je de relatie op dat moment kapot maakt. Je jaagt de ander op dat moment weg en verziekt de sfeer door irritatie en steken onder water. De enige manier om daarmee om te gaan is om je eerst te realiseren dat je irritatie op dat moment de relatie verpest, niet de ander, en daar sorry voor te zeggen. Dat op te ruimen.

Oefening: Stopwoord

De eerste stap is om de escalatie te gaan herkennen en deze te stoppen. Want als een van jullie, of jullie allebei, geïrriteerd of erger zijn dan heeft het geen zin om verder te praten. Sterker nog, daar wordt het alleen maar erger van. Spreek een stopwoord af dat jullie allebei aanspreekt en dat jullie allebei uit de escalatie haalt. Zo had een stel als stopwoord ‘cactus’ om te voorkomen dat zij in de stekeligheden raakten. Een ander stel had ‘huifkar’ omdat hun dat herinnerende aan een lange vakantie in Drenthe. Ze zaten op de bok van een huifkar, keken naar de kont van een paar ezels en zaten de hele tijd te ruziën met achterin de huifkar drie kleine kinderen. Dat wilden ze dus niet meer.
Als jullie allebei weer ontspannen en liefdevol zijn kun je op een rustig moment de Liefdesstrijd voeren. Die komt over een paar dagen aan bod.

Oefening: Irritaties opruimen

Gister hebben jullie stil gestaan bij het gedrag van de aanklopper en de terugtrekker. Daar zitten best vervelende gedragingen bij zij zoals gemeen zijn of niet thuis geven. Maak allebei een lijst van je irritaties en verwijten waar je mee rondloopt en die je nog niet opgeruimd hebt. Schrijf alles op op de lijst. Dat kunnen ook gebeurtenissen uit het verleden zijn die je je partner nog steeds verwijt.
Bespreek je lijst met je partner en bied je excuses aan voor de effecten van je irritaties en verwijten. Vraag hoe je partner zich voelt tijdens de irritaties, laat weten dat je dat ziet en dat je daarvoor je excuses aanbiedt. Kan je partner ze accepteren?
Grote kans dat na het doen van deze oefening een groot deel van wat er op je lijst(je) stond niet meer relevant is. Zijn er nog steeds onderwerpen waar je iets mee wilt? Kies degene die het meest belangrijk voor je is en geef heel concreet aan wat je grens of je verlangen is.
Oefening gedaan? Super goed. Let op: dit is een hele pittige én tegelijk hele belangrijke oefening. Hiermee neem je verantwoordelijkheid voor je eigen schaduw en stel je je heel kwetsbaar op naar je partner. Beetje hulp nodig hierbij? Neem gerust contact op.

Vuur! wordt Vicieuze Cirkel

Zoals iemand laatst zei: ‘Deze strijd kan ik niet winnen. Of dit duurt uren of ik haak af en stop’. En dus gaat hij slapen of loopt hij weg. Hij wordt een zwijgende danspartner die fysiek wel blijft maar emotioneel allang is dichtgeklapt. Hij (of zij) danst niet meer, waardoor de ander alleen maar meer ruimte krijgt om te verwijten en te klagen. De ‘Vuur’ dans is dan veranderd in de meest voorkomende dans de ‘Vicieuze Cirkel’. Dat is de dans voor de volgende blog.

Relatietherapie

Relatietherapie helpt om uit de negatieve patronen te komen zodat deze niet meer de relatie verpesten. Dat geeft ruimte voor weer echt fijn contact. Zijn jullie de discussies, nachtelijke gesprekken, oplopende irritaties of lange periodes van afstand en zwijgzaamheid zat? Of voel je dat het nu niet goed gaat en wil je het niet zover laten komen? Neem gerust contact op voor relatietherapie, jullie zijn welkom.

Vind je dit blog interessant? Dan is deze blog ook iets voor jou: Irritaties tijdens vakantie, hoe voorkom je dat het ruzie wordt?

 

Gary Chapman schreef in 1992 een boek over de vijf liefdestalen en hoe je je liefde vanuit je hart over kunt brengen op je partner.

Zijn belangrijkste boodschap is dat er vijf verschillende liefdestalen zijn en dat inzicht daarin helpt om elkaar te vinden. Weten welke liefdestaal jij spreekt, maar ook zeker welke liefdestaal jouw partner spreekt, kan een wereld van verschil maken in de wijze waarop jullie met elkaar communiceren — en dus in hoe sterk jullie relatie is. Als je weet welke liefdestaal jullie allebei spreken communiceert het makkelijker.

Lees de blog over de vijf liefdestalen en ontdek:

 • Het belang van de vijf liefdestalen
 • Wat zijn de vijf liefdestalen?
 • Bewuste aandacht is de basis
 • Wat is jullie liefdestaal?
 • De liefdestalen in het dagelijks leven 

Het belang van de liefdestalen

Op school leren we rekenen en taal maar niet liefhebben. Daar gaan we pas later mee aan de slag en doen dan vaak onbewust wat onze ouders ons hebben voorgeleefd. En vaak komen we er al snel achter dat dat niet altijd de beste manier is om een fijne relatie op te bouwen en te houden.

Voor de oorlogstaal hoeven we geen moeite te doen, we weten elkaar feilloos op de zwakke plekken te treffen. Met nog meer verwijdering tot gevolg. Maar hoe kun je een liefdestaal gaan spreken die jullie weer in contact brengt? Die de magie van de relatie, het gevoel wat er in het begin was van 1 + 1 = 3, weer terugbrengt en misschien wel laat groeien? De vijf liefdestalen maken inzichtelijk welke manieren er zijn om liefde te geven en te ontvangen. En vervolgens kun je kijken welke manier ieders voorkeur heeft zodat je dat bewust kunt gebruiken om liefde te geven. Want de liefde kan alleen stromen als er bewust liefde gegeven en ontvangen wordt.

De vijf liefdestalen

Er zijn vijf liefdestalen, vijf manieren om liefde te geven en om liefde te ontvangen. De talen zijn van toepassing op alle relaties, die met je partner maar ook de relatie met je kinderen, familie en vrienden. Kinderen, vooral pubers, vinden praten vaak lastig. De liefdestalen laten zien dat er ook andere manieren zijn waarop je je liefde kunt overbrengen.

Woorden en complimenten

Als deze liefdestaal belangrijk voor je is, bloei je helemaal op van complimenten of als je partner zijn of haar liefde voor jou in woorden uitdrukt. ‘Ik hou van jou’ of ‘wat zie je er mooi uit’ zijn dingen die je graag zegt of hoort. Naast wat er gezegd wordt ben je ook gevoelig voor hoe, op welke toon, iets gezegd wordt. Als er iets is dan praat je het graag uit.

Tijd en aandacht – bewust samen zijn

Als je deze taal spreekt is de kwaliteit van het samenzijn belangrijker voor je dan de kwantiteit. Je vindt het fijn om tijd door te brengen waarin jij en je partner enkel en alleen aandacht voor elkaar hebben. Niet écht luisteren, afgedwaald zijn of een beetje met de telefoon spelen tijdens jullie tijd samen druist in tegen wat jij belangrijk vindt.

Cadeaus

Het geven een cadeau als liefdestaal gaat om het verrijken van het leven van de ontvanger en over de gedachte achter het cadeau. Voor degene die deze liefdestaal spreekt is het waardevol dat iemand zo attent is om een cadeautje te kopen, aan jou gedacht heeft en zich ingespannen heeft om iets te kopen. En degene die deze taal spreekt vindt het leuk om zijn of haar liefde te blijken door het geven van persoonlijke cadeaus.

Dienstbaarheid

Door iets te doen voor je partner toon je je liefde voor hem of haar. Of het nu gaat om koken, de vuilnis buiten zetten of een pakketje wegbrengen voor je partner, je doet dat allemaal om je liefde te laten blijken. Dit kan voor je partner zelf zijn maar ook iets doen voor de inner circle van de partner wordt als het geven van liefde ervaren. Luiheid en afspraken niet nakomen worden als heel vervelend ervaren als dit iemands liefdestaal is en graag liefde ontvangt in de vorm van dienstbaarheid.

Lichamelijke aanraking

Bij deze liefdestaal is de lichamelijke aanraking een uiting van liefde. Dit gaat zeker niet alleen om seks, maar ook om een knuffel of een schouder om op te huilen als er verdriet is. Kleine aanrakingen, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of hand in hand lopen horen ook bij deze liefdestaal.

Tegen een baby zeg je ook niet, terwijl je boven de wieg hangt en de baby huilt: wees maar stil er is niets aan de hand. Daar wordt de baby alleen maar meer overstuur van. Als de baby huilt pak je die op en wieg je die zachtjes, dan kalmeert de baby. Heftige emoties, en die horen bij een relatie, hebben fysieke aanraking nodig om mee om te gaan.

Wanneer de partner lichamelijk afstand neemt, voelt dit als een afwijzing.

De liefdestalen zijn toepasbaar op alle relaties. Op vriendschappelijke relaties, maar ook op de relatie tussen ouders en kinderen. Lichamelijke aanraking in de vorm van seksualiteit is het verschil tussen een ‘gewone’ relatie en een liefdesrelatie. Lichamelijke aanraking omvat veel meer dan alleen seksualiteit, ook in een partnerrelatie is de knuffel of de begroeting met een zoen heel belangrijk. Juist als het niet uit hoeft te draaien op seks kan deze taal makkelijker gesproken worden.

De rechterkolom geeft suggesties voor als je een bepaalde liefdestaal meer wilt leven met elkaar.

Bewuste aandacht is de basis

Bewuste aandacht is een universele liefdestaal. Liefdevolle woorden, een cadeau en aanraking hebben weinig effect als er geen bewuste aandacht bij is. Een verveeld ‘Ja schat ik ook van jou’ brengt geen liefde over, eerder het tegendeel. Een cadeau dat zomaar is gekocht ‘omdat het in de aanbieding was’ (serieus, dat heb ik een keer meegemaakt) brengt veel minder liefde over dan een cadeau dat met zorg is uitgezocht. Bewuste aandacht is een basis, een voorwaarde om de liefde met de andere liefdestalen ook echt over te brengen.

Bewuste aandacht, woorden en aanraking zijn het belangrijkst

In een liefdesrelatie zijn bewuste aandacht, woorden en aanraking het belangrijkst. Cadeaus geven we ook aan vrienden en familie en dienstbaarheid is in allerlei relaties zichtbaar. Ook buren kunnen elkaar over en weer van dienst zijn, daarin speelt genegenheid misschien een rol maar hoeft er geen sprake te zijn van intimiteit of een liefdesrelatie.

Intimiteit en seksualiteit maken van de liefdesrelatie tussen twee partners een speciale relatie die je meestal met niemand anders hebt. Waarin je je verbonden, gezien en geliefd kunt voelen. Intimiteit en seksualiteit hebben bewuste aandacht, liefdevolle woorden en aanraking nodig om te ontstaan en te kunnen groeien. Daarom zijn deze drie liefdestalen essentieel voor een liefdesrelatie. En natuurlijk kun je een voorkeur hebben voor een bepaalde taal maar ze zijn alle drie nodig om de liefde levend te houden.

Wat is jullie liefdestaal?

Sta even stil bij de vragen hieronder en vraag jezelf af wanneer je je het meest geliefd voelt.

 • Als je partner je vertelt hoeveel hij of zij van je houdt en hoeveel je voor hem of haar betekent.
 • Als je partner de vaatwasser uitruimt en zorgt dat de tuin netjes is.
 • Als je partner je knuffelt of tijdens een vrijpartij.
 • Als je partner tijd voor je maakt om even echt naar je te luisteren.
 • Als je partner een mooi cadeau voor je gekocht heeft.
 • Bekijk samen welke liefdestaal voor ieder van jullie het belangrijkst is. Waar je allebei over klaagt kan ook inzicht geven in de liefdestaal. ‘We praten nooit’ gaat over de behoefte aan bewuste aandacht en graag in woorden horen hoe belangrijk je bent voor de ander. ‘We vrijen te weinig’ gaat over de behoefte aan bewuste aandacht en aanraking.

Ontdek meer over liefdestalen en doe de test op www.liefdestalen.nl.

De liefdestalen in het dagelijks leven

Het belangrijkste: liefde is een werkwoord. De magie van je geliefd voelen kun je niet afdwingen, kun je niet zomaar krijgen maar wél creëren. Door met bewuste aandacht de liefdestalen te gebruiken om je partner liefde te geven. Als de ander dat ontvangt, waar ook weer bewuste aandacht voor nodig is, voelen we ons geliefd. Van het geven van complimenten wordt je zelf ook blijer én het vult de liefdestank van de ander. Waardoor de ander zich ook weer liefdevoller kan gedragen naar jou.

Dus – liefde ontstaat niet vanzelf en begint met het geven ervan. Is je partner gevoelig voor woorden, voor complimenten en ben jezelf misschien wat stiller maar houd je van aanraking? Oefen jezelf dan in het geven van complimenten. Laat je partner weten hoeveel hij of zij voor je betekent en hoe mooi, slim of handig je hem of haar vindt. En vraag je partner om een knuffel of een massage – zonder dat er verder iets moet. Het komt vaak voor dat er spanning is rondom het thema lichamelijke aanraking omdat mensen bang zijn dat een knuffel tot meer moet leiden. Als duidelijk is dat het gewoon bij een knuffel mag blijven en de ander altijd zijn of haar grenzen kan aangeven kan er ontspanning komen op dit gebied. En laat vrijheid en ontspanning nou net nodig zijn om de liefde te laten stromen.

‘We hebben vier knuffels per dag nodig om te overleven. We hebben acht knuffels per dag nodig voor onderhoud. En we hebben twaalf knuffels per dag nodig om te groeien,’ Virginia Satir.

Is voor jou de liefdestaal van de positieve woorden belangrijk? Lees dan ook deze blog: Irritatie tijdens de vakantie, hoe voorkom je dat het ruzie wordt? Betekent aanraking veel voor je? Dan zijn deze blogs interessant om te lezen: De uitdagingen van seksualiteit en bijvoorbeeld De zin en onzin van zin maken.

Hoe sluiten jullie liefdestalen op elkaar aan? Of juist niet? Laat het weten in de comments.

En heb je een vraag? We horen graag van je.

 

Gratis e-book Intimiteit en Seksualiteit

Het is heel goed mogelijk dat je op het punt van blijven of scheiden zit, op een breekpunt in je relatie. Zelf ken ik dat punt ook heel goed, dat je voelt: zó wil ik niet verder. Dit is niet hoe ik mijn relatie, en daarmee een groot deel van mijn leven wil, ik heb andere dromen en verlangens maar zie nu niet voor me hoe die vervuld kunnen worden. In deze blog staan we stil bij de vraag: ‘Scheiden of blijven? Kan het gevoel weer terugkomen?’

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Verlangens en dromen: neem ze serieus want ze gaan niet weg
 • Heeft het zin om te blijven en aan de relatie te werken?
 • Kan ik beter scheiden en niet meer aan een dood paard trekken?
 • Scheiden of blijven? Kan het gevoel weer terugkomen?
 • Uit onderzoek blijkt: na een scheiding vaak slechter, blijven leidt tot meer geluk

Verlangens en dromen: neem ze serieus want ze gaan niet weg

Als je ergens van droomt blijft dat altijd in je gedachten. Soms op de achtergrond en soms op de voorgrond. En als je 70 bent is het er nog steeds. Dus als je verlangt naar verdieping, intimiteit en groei in je relatie, dan kun je daar beter iets mee doen, want dat verlangen gaat niet weg. Dat blijkt ook uit onderzoek waarbij verpleegkundige Bonnie Ware mensen op hun sterfbed gevraagd heeft waar ze het meest spijt van hadden in hun leven. Dit is de top 5:

 1. Had ik maar mijn leven op mijn eigen manier geleid, niet het leven dat anderen van me verwachtten of wilden (volg dus je eigen verlangen, leef je eigen droom)
 2. Had ik maar niet zo veel gewerkt
 3. Had ik mijn gevoelens maar vaker getoond
 4. Had ik mijn vrienden maar meer gekoesterd
 5. Had ik mezelf maar meer toegestaan om gelukkig te zijn (aan het eind van hun leven realiseren mensen zich dat je gelukkig zijn zelf in de hand hebt)

Verlangens gaan niet weg, als je er niets mee doet heb je daar later spijt van. Als je je verlangens serieus neemt en er iets mee wilt doen dan komt de vraag of je met je partner wél die fijne relatie kunt hebben: moet ik scheiden of blijven? En dan niet blijven op een manier waarvan je zelf diepongelukkig wordt maar blijven én samen groeien zodat jullie wel die verbinding hebben waar je naar verlangt. Bijvoorbeeld met behulp van relatietherapie.

Bij het dilemma scheiden of blijven zijn er eigenlijk twee vragen: ‘Heeft het zin om te blijven en samen aan de relatie te werken?’ of ‘Kunnen we beter scheiden en niet meer aan een dood paard trekken?’

Heeft het zin om te blijven en aan de relatie te werken?

Het heeft zin om te blijven en samen iets van de relatie te maken als:

 • Er bij jullie allebei nog liefde is. Dat kan houden van zijn of een waakvlammetje, een vonkje is genoeg
 • Jullie allebei willen leren en naar je eigen aandeel willen kijken
 • Jullie allebei willen investeren in de relatie

Als er nog liefde is en de bereidheid er is om allebei aan de relatie te werken dan is dat genoeg basis om samen aan een nieuwe fase te beginnen. En misschien zelfs weer verliefd te worden. Het is dus niet nodig om al heel veel therapie gehad te hebben, of om ineens een prater te zijn. Je hoeft ook niet ineens heel emotioneel vaardig te zijn. Gevoelens voor elkaar hebben en willen werken aan de relatie is het enige wat nodig is. Echt waar. Die vaardigheden ontdek je namelijk tijdens de therapie en bijvoorbeeld met behulp van de online modules van het traject Leve de Liefde.

Een relatie is niet vanzelf fijn, liefdevol en vervullend. Een relatie heeft werk en aandacht nodig. Je werkt toch ook in de tuin? Of onderhoudt de auto? Zo simpel is het eigenlijk ook met je relatie, alleen zijn het dan minder ‘doe-dingen’ maar is het onderhoud van de relatie meer op het gebied van het ‘zijn’. Maar ook dat is te doen hoor!

Uitdaging: het eerlijke gesprek met je partner voeren waarbij je allebei het achterste van je tong laat zien. Een relatie heeft volkomen eerlijk zijn nodig, en dat is ook wat jullie allebei verdienen. Neem hiervoor een rustig moment waarin je bespreekt dat je zo niet verder wilt maar op een andere manier wel, onderzoekt of er nog liefde is en hoe jullie aan jullie relatie willen en kunnen werken.

Kan ik beter scheiden en niet meer aan een dood paard trekken?

Je kunt beter scheiden als:

 • Het gevoel er echt helemaal niet (meer) is, bij jullie allebei of bij een van jullie. Geen enkel vonkje meer en ook niet het verlangen om de relatie, bijvoorbeeld voor het gezin, een kans te geven
 • Er is afstand, misschien zelfs agressief gedrag en niet de intentie bij allebei om daar iets aan te doen
 • Een van jullie niet naar zichzelf wil kijken

Je kunt een relatie niet laten opbloeien omdat je denkt dat het zo hoort of omdat dat beter voor de kinderen is. Daarnaast, een relatie is iets dat je samen vormgeeft. Als je partner wel van je houdt (of zegt dat dat zo is) maar zich tegelijk heel naar, afstandelijk of agressief gedraagt én daar niet aan wil werken dan heeft het samen vormgeven van een relatie geen zin. Dan kan er sprake zijn van een toxische relatie die over je grenzen gaat en waarin de liefde van je partner niet onvoorwaardelijk is.

Uitdaging: het eerlijke gesprek met jezelf en met elkaar voeren. Doe dit op een rustig en ontspannen moment. Tijdens een ruzie, of in de nasleep daarvan, denkt iedereen weleens dat het beter is om te scheiden. En dat soort dingen zeggen we ook wel eens tegen elkaar. Om bij je werkelijke gevoel te komen heb je soms wat tijd en afstand nodig. Daarbij gaat het er niet om dat je voortdurend een diep gevoel van liefde voor elkaar voelt, want dat varieert. Waar het omgaat is dat er een band is, het verlangen om een fijne toekomst met elkaar te hebben en dat je jullie relatie een kans wil geven.

Bespreek dit rustig met elkaar, als er bij jullie allebei een gevoel van liefde is en jullie de relatie een kans willen geven dan kan dat. Het volgende wat dan nodig is, is dat je allebei bereid bent naar je schaduwkanten te kijken en daaraan wilt werken.

Is de liefde er echt niet meer? Of wil een van jullie niet naar zijn of haar schaduwkanten kijken en investeren in de relatie? Dan heeft de liefde geen kans om op te bloeien. Relatietherapie kan dan helpen om op een zo goed mogelijke manier uit elkaar te gaan en zicht te krijgen op waarom het niet ging. Zodat je dat in een eventuele volgende relatie anders kunt doen.

Scheiden of blijven? Kan het gevoel weer terugkomen?

Het heeft dus zin om te blijven als jullie nog (iets van) liefde voelen voor elkaar, naar je eigen aandeel willen kijken en bereid zijn om tijd en aandacht in de relatie te steken. Meer is niet nodig en dat er heel veel mogelijk is blijkt uit deze review van Eveline die onlangs met haar man het traject Leve de Liefde bij ons afgerond heeft:

“Van dat we allebei niet wisten of we nog aan dat bijna dode paard wilden gaan trekken zijn we nu vol vertrouwen. Thuis is weer een veilige haven en ik ervaar een verbondenheid en geborgenheid die ik nooit eerder gevoeld heb”. (Eveline en Maarten, 6 jaar samen, samengesteld gezin).

Niet alleen kwamen de gevoelens voor elkaar weer terug, door oude pijn te helen konden Eveline en Maarten een verbinding ervaren die ze eerder in hun leven niet gevoeld hadden. De liefdesrelatie biedt een mogelijkheid om oude pijn te gaan zien, deze een plek te geven en samen te helen. De gevoelens voor elkaar kunnen niet alleen terugkomen, ze kunnen ook verdiepen. Verliefdheid in het begin van de relatie overkomt je. Stel je verwerkt samen zoiets pijnlijks als vreemdgaan, bedrog of helemaal uit elkaar gegroeid zijn en je krijgt dan het verliefde gevoel weer terug. Dan overkomt het je niet maar dan creëer je het samen en dat geeft een enorm gevoel van vertrouwen, kracht en verbinding.

Scheiden of blijven? het relatie atelier

Uit onderzoek blijkt: na scheiding niet gelukkiger

De Amerikaanse onderzoeker Paul Amato onderzocht gedurende 5 jaar stellen die uit elkaar gingen. Hij ontdekte dat het uitmaakt of er sprake is van een erg slechte relatie of een middelmatige relatie. De mensen met een erg slechte relatie (heftige ruzies, erg ongelukkig, nauwelijks nog iets samen) voelden zich 5 jaar na de scheiding gemiddeld iets beter.

De mensen met een niet zo heel slechte relatie (wel problemen maar niet zo heel veel) die gingen scheiden voelden zich na de scheiding nog ellendiger dan daarvoor.

Scheiden leidt tot meer conflicten. Onderzoek van Linda Waite maakt duidelijk dat scheiden wel een aantal bronnen van stress en onvrede oplost, maar er ontstaan ook veel nieuwe conflicten door. Zoals de reacties van de kinderen, financiële achteruitgang, gevoelens van rouw en spijt, een verhuizing, omgangsregelingen en nieuwe relaties.

Kinderen worden slechter van een scheiding

Van een scheiding worden kinderen helemaal niet beter omdat ouders zich prettiger zouden voelen. Want de ouders voelen zich vaak helemaal niet beter na een scheiding. Kinderen hebben daarnaast veel minder last van een ongelukkige relatie dan de ouders zelf. Alleen als er vaak en langdurig sprake is van hele heftige ruzies en confrontaties hebben de kinderen daar last van. Van een scheiding hebben de kinderen wel heel veel last. Vanuit het oogpunt van de kinderen is het bijna altijd beter om bij elkaar te blijven.

Na een ongelukkige periode in een relatie kan weer een gelukkige periode aanbreken, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse sociologe Linda Waite. Zij volgde 5 jaar lang 645 stellen die aangaven ongelukkig met elkaar te zijn. En wat bleek? Twee derde van de ongelukkige stellen was vijf jaar later weer blij met elkaar.

Scheiden of blijven? Blijven meestal beter

Dus een ongelukkige relatie kan weer een gelukkige relatie worden en van scheiden wordt het vaak niet beter, zeker niet voor de kinderen. Jullie relatie kan zich ontwikkelen, met de juiste inzichten en inzet kunnen jullie leren om uit de huidige vervelende patronen te komen en het weer goed te hebben met elkaar. Dat geeft op zichzelf al een goed gevoel en dat kan nog versterkt worden door het gevoel dat jullie samen de moeilijkheden overwonnen hebben en er samen beter uitgekomen zijn. Klik hier voor meer informatie over relatietherapie.

Als je nadenkt over je relatie dan zijn de blogs De fases in een relatie, Wat is relatietherapie? en Mijn partner wil geen relatietherapie ook interessant om te lezen.

Twijfel je over je relatie? Heb je vragen over therapie en wil je even van gedachten wisselen? Graag horen we van je, neem gerust even vrijblijvend contact met ons op.

 

 

 

Gratis e-book Intimiteit en Seksualiteit

Als je relatie goed is, hoe houd je die dan goed en hoe zorg je dat jullie relatie nog beter wordt? Aan het eind van relatietherapie zijn dat onderwerpen waar we bij stil staan en in deze blog delen we onze beste tips. Je hebt er namelijk vrij weinig aan als je relatie even goed is, je wilt het liefst dat deze steeds fijn is, zich verdiept en tegen een stootje kan. Daarom delen we in dit artikel onze beste tips om je relatie goed te houden zodat je geen relatietherapie nodig hebt. We staan stil bij:

 • Onze beste tips om met storingen om te gaan
 • Onze best tips om je relatie goed te houden en te verdiepen

Het zal je niet verbazen dat relatietherapie in eerste instantie vooral gericht is op het omgaan met storingen en verwijdering en vervolgens op het verdiepen van de intimiteit. Lees daar meer over in het blog Wat is relatietherapie?

Storingen gaan voor

Het is belangrijk om kleine en grote storingen voorrang te geven en te zorgen dat deze niet onderhuids voortwoekeren. Ja het kan ongemakkelijk zijn om te bespreken wat je dwars zit, maar net doen of er niets aan de hand is leidt tot afstandelijkheid. De kunst is om naar het ongemak toe te gaan.

Zelf hebben we het de laatste weken ook gemerkt omdat het met een vriend niet zo goed ging. Dat is op zichzelf al lastig maar doordat we daar allebei op een heel verschillende manier mee omgaan leidt dat ook tot verwijdering tussen ons. Iris kan het gevoel hebben dat het mij niks doet omdat ik veel van binnen doe, bezig ben het te accepteren zoals het is en wil leven vanuit vertrouwen. En ik kan het gevoel hebben dat Iris in zorgen blijft hangen doordat zij veel meer haar bezorgdheid uit. Dan mis ik dat we samen vertrouwen en liefde uitstralen. Wat ik me realiseerde is dat het van mij vraagt om niet alleen te accepteren dat het met een van de kinderen niet zo goed gaat maar dat ik ook moet aanvaarden dat we hier anders mee omgaan. En toen ik dat deed kon ik vragen: ‘Wat heb je nodig?’. En voelde ik direct de liefde weer.

Voorkomen dat kleine irritaties grote ruzies worden

Overigens zijn er een heleboel storingen in de categorie ‘ruim je rommel op’, ja ook bij ons. Daarvan helpt het om ze niet allemaal te uiten maar de gedachten daarover juist voorbij te laten drijven. En je een paar dagen later af te vragen of er nog dingen zijn die je dwars zitten. Het merendeel is dan waarschijnlijk gelukkig opgelost. Is er toch iets blijven plakken of zijn er grotere dingen die je dwars zitten neem dan vooral de tijd en de ruimte om dat rustig met elkaar te bespreken.

Hoe je voorkomt dat irritaties ruzie worden lees in je de blog over Irritaties tijdens de vakantie. Klaar met de storingen? Wil je het anders? Met traject Leve de Liefde ontdekken jullie hoe je storingen oplost en weer dichtbij elkaar komt. Lees er hier alles over.

Onze best tips om je relatie goed te houden en te verdiepen              

De verbinding blijven vinden en de liefde laten stromen gaat niet vanzelf. Dat vraagt tijd, aandacht en energie. Aan het eind van de relatietherapie besteden we daar vaak aandacht aan en dat leidt tot hele leuke ideeën, ook voor onszelf. Hieronder staan onze beste tips.

Dagelijks

Leef vanuit de intentie om je relatie te voeden met liefde. Met een knuffel van een paar minuten voelen we ons al gezien en geborgen en komt het gelukshormoon oxytocine vrij. Neem elke dag een paar keer de tijd om elkaar te omhelzen en te ontspannen in de knuffel. Het is ook belangrijk om bij elkaar in te checken door te vragen: ‘Hoe is het met je?’ ‘Hoe voel je je?’, of ‘Wat houd je bezig?’

‘Mijn liefde leefde, niet omdat ik werd bemind, maar omdat ik zelf liefde gaf!’, Arthur Japin.

Wekelijks

Tussen alle dagelijkse beslommeringen kan de liefde ondersneeuwen, aan het eind van de dag heb je vaak geen puf meer voor een vrijpartij. Als er niet of nog maar heel weinig gevreeën wordt leidt dat tot spanning, verwijdering en ruzies. Wel vrijen maakt dat de liefde stroomt en je het gevoel hebt dat je de hele wereld aan kunt. Plan daarom elke week tijd met elkaar waarbij je de ruimte hebt om elkaar als liefdespartners te ontmoeten. Verlangen heeft tijd en aandacht nodig om te ontstaan, door we time te organiseren creëer je de gelegenheid om elkaar op lichamelijk vlak weer te vinden. Daar horen wel een paar spelregels bij om te zorgen dat jullie het allebei fijn hebben. ‘Moeten’ vrijen omdat dat de afspraak is verhoogt niet echt de stemming, toch? Dat is ook niet het idee van we time, lees daarover meer in dit gratis e-book Intimiteit en Seksualiteit, of in de blog De twee geheimen van fijne seksualiteit in een langdurige relatie.

Elke maand

Samen mooie herinneringen maken vraagt inspanning. Wat ik een heel leuk idee vind, en wat we inmiddels ook doen, is elke maand een dag of een middag blokken in de agenda waarin we samen iets gaan doen. We organiseren het om beurten. Wat we gaan doen wordt bepaald door degene die het organiseert en kan van alles zijn. Een duik in het koude water, wandelen, een kop koffie, uit eten, naar de sauna, bioscoop, museum, concert net waar we zin in hebben. Volgende week gaan we naar Stef Bos in Tivoli.

Elk kwartaal

Stel elkaar relatievragen, neem de tijd om je in elkaar te verdiepen met vragen zoals:

 • Wat zijn je dromen? Die vraag kun je een paar keer per jaar stellen, want dat verandert namelijk (vooral als je de dromen ook waarmaakt)
 • Hoe zie je jezelf en ons over vijf jaar?
 • Wat zijn je mooiste herinneringen die je koestert?
 • Wat zijn je zorgen en angsten?
 • Wat zou je leven nog meer de moeite waard maken?

Jaarlijks

Ga een keer per jaar samen een weekend weg voor groot onderhoud aan de relatie. Samen op pad, enkel met z’n tweeën, zodat jullie 100% aandacht voor elkaar hebben. Lekker met z’n tweetjes eruit, quaility time, niks moet en alles mag. Dan ontmoet je elkaar weer op een fijne manier, alleen al de voorpret geeft heel veel plezier in de relatie.

Doe elk jaar een cursus, een workshop of bijvoorbeeld een relatietherapie sessie om samen te groeien. Voor je werk ontwikkel je je toch ook? Dus ga samen die massagecursus volgen en op dansles. Of doe een ‘Houd me vast’ of ander relatie weekend om groot onderhoud aan je relatie te doen en samen te groeien. En weet je? Dat soort dingen zijn ook nog eens heel erg leuk!

Als je deze tips in de praktijk brengt heb je geen relatietherapie nodig! Soms is een zetje even nodig, klik hier voor informatie over relatietherapie.

We horen graag van je hoe jullie je relatie goed houden.

 

Gratis e-book Intimiteit en Seksualiteit

Je relatie loopt niet, je hebt het gevoel dat er geen echt samen meer is. Jij mist de fijne verbinding, tijd voor elkaar en intimiteit. Hij mist de seksualiteit, of andersom natuurlijk ????. En daar komen jullie ook niet echt uit. Soms gaat het even goed en dan vervallen jullie toch weer in sleur, afstand of ruzie. Misschien verheug je je op het weekend, eindelijk samen iets leuks doen en dan valt het toch weer tegen. Aan de ene kant het gevoel van laat maar zitten, zo hoeft het niet. En aan de andere kant houd je van je gezin. Want ja het gezin gaat goed, werk ook en toch zorgt de afstand tussen jullie voor een grauwe sluier. Het liefst heb je dat het stroomt alleen moet je daarvoor eerst weten waar het aan ligt dat jullie relatie nu niet is zoals het zou kunnen zijn. Ook om relatietherapie succesvol te laten zijn is het belangrijk om te weten wat de belangrijkste oorzaken zijn van een slechte relatie. Lees hier meer over relatietherapie. Er zijn  volgens Esther Perel vier oorzaken van een slechte relatie:

Onverschilligheid

Het gevoel dat je er niet toe doet voor de ander, of dat de ander er niet toe doet voor jou. We willen heel graag gezien worden, belangrijk zijn voor iemand. Als we het gevoel hebben dat de ander onverschillig is of we zijn zelf onverschillig naar onze partner dan is dat funest voor de relatie.

Minachting

Je partner met een blik kunnen doden. Je boven de ander plaatsen en het totaal belachelijk vinden hoe de ander iets doet, ergens over denkt of in het leven staat. Hoe langer je elkaar kent hoe meer je erachter komt hoe anders jullie zijn. De – in jouw ogen – mindere kanten van je partner kunnen gevoelens van minachting oproepen.

Verwaarlozing

Tijdens het daten en in de eerste fase van de relatie doen we moeite voor elkaar. Willen we de ander verrassen en laten we onze beste kant zien. Het lijkt wel alsof we daarna de relatie voor vanzelfsprekend nemen. Alsof we er geen moeite meer voor hoeven doen. De ander is er toch? Er is een huis, kinderen en nabijheid. Alleen nabijheid is nog geen verbinding. Als je de relatie verwaarloost gaat de verbinding weg.

Geweld

Misschien denk je: huh, geweld? Dat speelt niet bij ons hoor. Toch wel waarschijnlijk. Want ik bedoel niet alleen fysiek huiselijk geweld maar ook micro-geweld. Een vervelende opmerking, een steek onder water. Wraak nemen als je partner iets gedaan heeft waar je boos over bent. We praten soms op een manier met onze geliefden die echt niet kan. Als we dat op het werk zouden doen zouden we daarvoor ontslagen worden. Een van mijn leermeesters zei: ‘Onze partners en onze kinderen krijgen het mooiste maar ook het lelijkste van ons te zien’. Dat lelijke kan flink venijnig en gewelddadig zijn.

Weten waaraan het ligt maakt jullie relatie nog niet fijn en liefdevol. Terwijl dat wel echt kan. Wat daarvoor nodig is zit in het traject Leve de Liefde – relatietherapie met online modules – zoals onder andere:

 • Oude pijn een plek geven. Want je doet elkaar pijn in een relatie, dat gebeurt gek genoeg juist door de liefde die er is. Door de oude pijn een plek te geven kunnen jullie je weer openstellen
 • De manieren waarop jullie met elkaar omgaan en praten die niet werken gaan herkennen en stoppen
 • Leren hoe je wel op een fijne manier samen kunt praten, kunt verbinden en intimiteit en seksualiteit kunt hebben. En dat meer en meer doen

Wat is bij jullie de oorzaak van dat het niet goed gaat met de relatie? Bij ons was dat dat ik heel gelijk hebberig en gemeen kon zijn en veel op mijn manier wilde. En ook verwaarlozing van onze relatie toen de kinderen kleiner waren.

Wat speelt er bij jullie? Wat is de reden dat het nu niet goed gaat met jullie relatie? Benieuwd wat relatietherapie kan brengen? Lees er hier meer over.

We horen graag van je!

 

Gratis e-book Intimiteit en Seksualiteit

Jezelf kwijt zijn
Ik ken dat maar al te goed. Door de drukte van het gezin, werk, verbouwen en soms issues in de relatie raak ik mezelf kwijt. Dat wil zeggen: ik ben er wel, ben hard aan het werk, doe mijn best en doe mee. En tegelijkertijd maak ik me bijvoorbeeld zorgen en ben ik kortaf. Minder geduldig naar de kinderen. Minder toeschietelijk naar Iris en geef ik eerder een steek onder water over iets dat me dwars zit.
Ik ben niet mezelf helemaal kwijt, ik kan nog steeds functioneren, maar de liefdevolle kant van mezelf ben ik wel kwijt. Ontspannen en lachen gaan een stuk minder goed. Dat kan heel subtiel zijn, zo subtiel dat ik het niet altijd meteen zelf in de gaten heb. Iris merkt het vrijwel meteen.

Je eigen stemming heeft invloed op de ontmoeting
Goed in je vel zitten is een voorwaarde om fijn contact met de ander te hebben. Want hoe je je voelt en hoe je de ander tegemoet treedt, heeft invloed op hoe de ontmoeting verloopt. Ben je boos, gespannen of gestresst? Dan is er een grote kans dat de ander dit overneemt en dat er verdere verwijdering ontstaat. Emoties zijn besmettelijk. Ben je ontspannen en liefdevol dan nodigt dat je partner uit om ook ontspannen en liefdevol te zijn. Dat is iets om zelf voor te zorgen, of zoals Wibe Veenbaas het zegt: ‘Het hart gaat van binnenuit open’. We hebben alleen zelf de sleutel en het vermogen om ons hart te openen.

Window of tolerance
Zijn er teveel prikkels, is er stress, onzekerheid, angst, voelen we druk of spanning dan gaat ons brein in de vlucht of vecht respons en sluiten we ons hart. Dan trekken we ons terug of gaan juist het gevecht, de discussie, aan. Het kan ook zijn dat je bevriest of gaat pleasen. Dit gaat automatisch en wordt inzichtelijk gemaakt door de Window of tolerance (Siegel, 1999). In het middelste gebied kunnen we onze emoties en stemming reguleren, zijn we ontspannen en kunnen we de ander liefdevol ontmoeten.

Vechten, vluchten, bevriezen en pleasen gaan automatisch

Bij veel stress, prikkels en dergelijke gaan we automatisch vechten, vluchten, pleasen of bevriezen. Daar kunnen we niks aan doen. Dat gebeurt gewoon. Ons autonome zenuwstelsel grijpt zelfstandig in, dus voordat we kunnen nadenken.

Bij vechten gaan we in de aanval, maken we ons druk. Bij vluchten trekken we ons terug. Bij bevriezen verstijven we inwendig. Aan de buitenkant is het net alsof we er nog zijn maar van binnen zijn we bevroren. Met pleasen schakelen we onze eigen emoties en behoeftes van binnen helemaal uit en laten we alles aan de ander over. Bevriezen en pleasen kunnen aan de buitenkant lastig te zien zijn omdat we dat niet laten zien. Wat als effect kan hebben dat de andere partner nog harder gaat vechten om een reactie te krijgen en het gevoel te hebben dat er contact is.

Omdat we automatisch in onze overlevingspatronen komen, moeten we er zelf actief voor zorgen om weer rustig en liefdevol te worden.

Tips
Is de comfort zone heel klein en heeft het vechten, vluchten, bevriezen of pleasen sterk de overhand? Kies dan voor professionele begeleiding. Kun je het zelf hanteren wanneer je merkt dat je bij jezelf vandaan raakt, dan kunnen de volgende zaken helpend zijn:

 • Bewegen in de vorm van wandelen of sporten, maar je kunt ook denken aan tuinieren
 • Ademhalen – een ademhalingsoefening van een paar minuten kan je alweer bij jezelf brengen
 • De stilte, muziek, meditatie, natuur

Is het allemaal bar en boos dan is luisteren naar ‘Rest in Natural Great Peace’ een van mijn laatste redmiddelen.

Met relatietherapie kunnen jullie elkaar vinden voorbij de overlevingsstrategieën, ontdek er hier meer over. We horen graag van jullie als jullie elkaar en ook jezelf kwijtgeraakt zijn in de relatie. En we begeleiden jullie graag bij het weer vinden van elkaar, neem gerust contact op.

 

Gratis e-book Intimiteit en Seksualiteit

In mijn beleving zou de Abel Tasman Coast track een van de mooiste tochten zijn van onze reis door Nieuw Zeeland. Met als ultiem hoogtepunt kerst vieren op een prachtig wit strand. Dat viel tegen. Ondanks dat het een one way track is ging het mis met de route en met kerst stormde en regende het. Op weg naar een lodge om te schuilen ontmoetten we een vrolijke dame met een prachtige tattoo op haar bovenbeen:

Paradise is not a place, it’s a state of mind

Dit beeld hielp me enorm om te genieten van het hier en nu en de voorstellingen los te laten van hoe ik had gedacht dat het zou zijn. Verwachtingen kunnen de realiteit soms zo in de war schoppen. Verwachtingen van hoe je denkt dat je partner zou moeten zijn, hoe je zelf zou moeten zijn. Hoe jullie relatie eruit zou moeten zien. In de loop van de afgelopen jaren is de roze wolk verworden tot regelmatig een stevige bui met onweer en bliksem. Wanneer je rekening houdt met dat het af en toe heel anders kan lopen dan je van tevoren had verwacht, word je soms positief verrast. En soms ook negatief. Hoe ga je daarmee om? Kun je eenvoudigweg voelen dat je verwachting anders was en je opnieuw verhouden tot wat je aantreft? Dat gaat niet in een keer, en zeker niet vanzelf. Het vraagt oefening, en vooral ook mild zijn naar je partner, naar de situatie, en misschien wel het meest naar jezelf. Mild zijn is een werkwoord. Wanneer je je daarin oefent, komt het paradijs op onverwachte momenten ineens voorbij.

 

Gratis e-book Intimiteit en Seksualiteit

Natuurlijk kennen we allemaal het beeld zoals dat geschetst wordt in sprookjes en films. In een romantische setting ontstaat de eerste ontmoeting en twee mensen worden razend verliefd. Vervolgens een lastige periode of crisis en daarna: zij leefden nog lang en gelukkig! In de liefde is het iets minder rooskleurig en is de weg een stuk minder recht toe recht aan. Het is een hobbelige, kronkelige weg vol met ups en downs. Volgens Linda Carroll, Amerikaanse relatie therapeut, zijn er wel bepaalde fases te onderscheiden. De fases in een relatie zijn:

 1. Verliefdheid
 2. Twijfel en verwijdering
 3. Ontgoocheling en experiment
 4. Toenadering en keuze
 5. Toegewijde liefde

Elke relatie doorloopt deze 5 fasen. Waar bevinden jullie je? Als je dat weet kun je een route vinden uit wat misschien voelt als een moeras in de mist. En wellicht geruststellend: elke relatie heeft fases waarin het als één grote anticlimax voelt… De fases hebben tijd nodig, ook in een relatie die misschien al 10, 20 of 30 jaar duurt kan volop groei plaatsvinden. De fases in een relatie spelen ook een rol in relatietherapie, ontdek er meer over in dit blog: Wat is relatietherapie? Benieuwd wat relatietherapie voor je relatie kan betekenen? Ontdek het hier

In deze blog worden de vijf fases beschreven die elke relatie kan doorlopen. Met bij elke fase tips hoe hiermee om te gaan. Als jullie weten waar jullie staan kun je een route vinden.

Eerste relatiefase: Verliefdheid

De eerste fase van jullie relatie: verliefdheid. Jullie zijn verliefd, willen zoveel mogelijk bij elkaar zijn en met elkaar delen. In de gepassioneerde seks zijn jullie helemaal samen. Grenzen vervagen in het verlangen om één te zijn, misschien maak je wel keuzes die je nooit voor mogelijk had gehouden. Door de aanrakingen en nabijheid maak je veel hormonen aan zoals dopamine en oxytocine. Gelukshormonen waar je het liefst steeds een flinke dosis van wilt maar die ook maken dat je minder rationeel bent. Verliefdheid wordt ook wel een wederzijdse verstandsverbijstering genoemd. Door de roze bril is er minder of geen oog voor de lastige kanten van je partner of de relatie.

Tips voor de verliefdheidsfase

Geniet vooral van deze fase. Het is een heerlijke periode vol vlinders in je buik en fijne energie dus geniet daarvan. Blijf je wel bewust van je eigen emoties. Heb je vage twijfels onderzoek deze dan met mensen die dicht bij je staan. Waar zijn de gevoelens op gebaseerd? Wat zijn de feiten, zeggen ze misschien meer over jou of klopt er toch iets niet in de relatie? Dit is geen geschikte periode om grote beslissingen te nemen, wacht daarmee tot jullie wat meer geland zijn, als dat lukt. Want deels heb je verliefdheid in de hand en deels ook niet.

Afstand is brandstof voor de aantrekkingskracht. Neem af en toe wat afstand, plaag elkaar een beetje om de verliefdheid nog verder te doen oplaaien en kijk of je daarmee kunt spelen.

Tweede relatiefase: Twijfel en verwijdering

Er komen twijfels, de verschillen worden duidelijker. De eigenschappen die in het begin aantrekkelijk waren gaan je in deze fase juist tegenstaan. Het relaxte van je partner ga je ervaren als lui, die betrouwbaarheid voelt ineens als een keurslijf, het vrolijke en vrije kan gaan voelen als te losbandig en grenzeloos. Bepaalde gedragingen van je partner kunnen op je overkomen als totaal onbegrijpelijk, zo niet passend in jouw beeld van hoe je met je leven, met elkaar of met de kinderen omgaat. Dat leidt tot ruzie, meningsverschillen en discussies die lastig op te lossen zijn. Want jullie wereldbeelden, verlangens en patronen verschillen van elkaar. We weten wel dat het gek is om te verwachten dat de partner zich aanpast, en toch, omdat sommige dingen je zo aan het hart gaan is dat wel wat je wilt. ‘Waarom ben je niet wat meer zoals ik?’. Loslaten, vooral van de eigen beelden, kan zo lastig zijn.

We willen zo graag terug naar de eenheid van de verliefdheidsfase dat we vaak twee totaal niet effectieve reacties hebben. De eerste is om de verschillen te verbergen en te ontkennen. De tweede is om de ander te overtuigen van jouw beeld, zodat er weer eenheid is. Beide leiden tot verstikkende, weinig productieve en terugkerende discussies.

Tips voor deze fase van twijfel en verwijdering

Blijf op een constructieve manier met elkaar in gesprek. Onderzoek wat ieders standpunt is en welke overwegingen mogelijk een rol spelen. Leren ruzie maken en samen compromissen vinden, ook op het gebied van grenzen en behoeftes. Zijn de ruzies heftiger dan wat bij het moment of het onderwerp past? Dan doen er dingen uit het verleden mee. Door te blijven onderzoeken en communiceren kunnen jullie overal uitkomen. Kijk naar ieders behoeften en verwachtingen van de relatie. Uit de verliefdheidsfase komen betekent ook je eigen pad verkennen. Ieder zijn eigenheid gunnen, ook al is dat spannend. Het losmaken uit de wurggreep van de symbiose leidt tot verlatingsangst en bindingsangst.  Jullie stoeien met de vraag: mag ik los van jou mijn eigen ding doen? Partners kunnen elkaar in deze fase intens verwonden. Losmaken gaat gepaard met het volgen van de eigen beweging en die kan helemaal anders zijn dan de beweging of wens van de partner.

Derde relatiefase: Ontgoocheling en experiment

Wie ben ik, los van de relatie? Eenheid en ‘wij’ wordt weer ‘ik’. Als je de druk om terug te keren naar de samensmelting en verlies van jezelf van de eerste fase kunt weerstaan, begin je je te herstellen in je eigen identiteit en zelfrespect die onafhankelijk zijn van hoe het met je relatie gaat. Een vitale en cruciale fase voor elke partner om de eigen identiteit verder te ontwikkelen om – later – van daaruit partner te zijn. We verkennen in de buitenwereld. En, als de timing tussen jullie verschilt, hoe meer de één zich vastklampt hoe meer de ander zich los wil maken.

Verkennen in de buitenwereld kan vele vormen hebben. We storten ons op werk, kinderen, hobby’s. Maar ook ontrouw kan in deze fase een rol spelen. Als jullie je verschillen in behoeftes en verlangens niet uitgesproken hebben, jullie liefdesleven niet onderhouden hebben en samen op de bank in slaap gevallen zijn maakt dat de relatie kwetsbaar voor verleidingen van buiten. 

Het kan voelen alsof er niets meer van de relatie over is. Liefde en zorgzaamheid compleet verdwenen zijn en je voelt je eenzaam en geïsoleerd in de relatie. Door Linda Caroll wordt dit de winter van je relatie genoemd. De verschillen lijken onoverbrugbaar. Afhankelijk van jullie stijl is er sprake van heftige ruzies en discussies of juist van verwijdering en afstand.

Tips voor de fase van ontgoocheling en experiment

Dit is het moment om schoon schip te maken. Dat kan heel moeilijk zijn, maar dingen wegstoppen gaat simpelweg niet meer. Het doel van deze fase is om jezelf, je eigen ik, vorm te geven ín de relatie. Dat je je kenbaar maakt aan je geliefde, met je behoeften, je gevoelens, mooie én lelijke kanten. Daar komen schuld en schaamte bij kijken, wat juist helend werkt voor de schade die onherroepelijk ontstaat in deze fase.

Het bewustzijn dat jullie elkaar pijn gedaan hebben maakt dat jullie elkaar van mens tot mens kunnen ontmoeten en jezelf en de ander niet meer op een voetstuk zetten. Als er sprake is van ontrouw allebei kijken naar je aandeel. Natuurlijk ligt het voor de hand om alle schuld te geven aan degene die vreemdging. Maar is dat terecht? Wat ging er aan het vreemdgaan vooraf en wat was ieders rol daarin?

In de verliefdheidsfase was er een roze bril, nu is er sprake van een donkere bril. Die bril kun je alleen zelf afzetten. Zoek actief naar het goede, geef vorm aan wat je wel wilt. Breng wat je buiten hebt geleerd juist in in de relatie. Toon liefde, genegenheid en respect en je zult merken dat dat invloed heeft op hoe je je voelt in de relatie. Juist nu is samen naar de sauna of samen een weekend weg hard nodig, ook al kan dat soms heel lastig lijken. Uiteindelijk maakt deze fase de relatie sterker en rijker en krijgt jullie eigenheid en eigen ontwikkeling een plaats in de relatie. Als bezitsdrang de overhand krijgt is het geen liefdesrelatie.

Vierde relatiefase: Toenadering en keuze

In deze fase zijn jullie de gevarenzone voorbij. Jullie zijn de verschillen én je eigen proces aangegaan. Je hebt jezelf leren kennen en geleerd je eigen inbreng in de relatie te doen, zonder dat je in de verdediging of aanval hoeft te schieten. Bij meningsverschillen denken jullie eerst na in plaats van dat je automatisch met je oude reactie komt en je met elkaar in die negatieve dans terecht komt. Een ‘nee’ wordt niet meer als een afwijzing ervaren maar als een uitdrukking van wie de ander is. Niet elke moeilijke discussie escaleert, omdat er meer respect voor de verschillen is gekomen.

​Als jullie tijdens de fase van de ontgoocheling leren om jezelf en elkaar te accepteren zoals jullie zijn kun je in deze fase een keuze maken en voor elkaar kiezen. Met alles wat er is, de mooie en de minder mooie kanten. Bij voorkeur is dit een keuze vanuit positiviteit, met hart en ziel, waarbij je echt zin hebt om met de ander je leven vorm te geven. Bij een verwijdering raak je niet meer in paniek maar vertrouw je op de toenadering en geeft deze ook actief vorm. Het kan ook een verstandskeuze zijn, dan ontstaat er een status quo. De ruzies worden niet meer aangegaan, de relatie speelt zich af in de bovenlaag en er zit niet veel leven meer in.

Hernieuwde seksualiteit hoort bij het voor elkaar kiezen. Er is nu een gezamenlijke bedding. In het ‘wij’ is nu ook plaats voor twee afzonderlijke individuen. Ieder op eigen benen, met eigen verlangens en ontwikkeling. Niet meer een verstikkende ‘ik heb nodig’ maar een uitnodigende ‘ik zou graag willen’.

Tips voor de fase van toenadering en keuze

Geniet van deze fase, maak tijd voor elkaar en geniet van de hernieuwde seksualiteit. Onderzoek je eigen en elkaars verlangens en kijk hoe jullie de intimiteit en jullie liefdesleven verder kunnen verdiepen. Wat is er nodig om jezelf en elkaar nog gelukkiger te maken? En verwar mildheid voor elkaars minder sterke punten niet met gemakzucht, blijf elkaar uitdagen om het beste uit ieder naar boven te halen. Blijf je uitspreken, de relatie verdiepen en werken aan je eigen groei en ontwikkeling. De kunst is om niet in gezapigheid te vervallen met een halfslachtige status quo tot gevolg. Het traject Leve de Liefde sluit goed aan bij deze fase en kan jullie helpen om de bewuste toenadering vorm te geven. 

Vijfde relatiefase: Toegewijde liefde

Er is onderlinge afhankelijkheid, naast de eigen draagkracht die ieder voor zich in de kern kan voelen. Je kan los van je partner zijn wie je bent. Jullie profiteren van de synergie en jullie relatie heeft een geheel eigen energie. Diepe intimiteit, kwetsbaarheid en emotionele voeding zijn er in overvloed. Deze fase verschilt van de verliefdheid omdat jullie allebei het besef hebben van de onvermijdelijkheid (en schoonheid) van imperfectie. Deze fase wordt gekenmerkt door rust en speelsheid. Jullie voelen je weer licht en vrij om helemaal van elkaar te genieten.

In deze fase ben je in staat om met elkaar om te gaan op een manier die trouw is aan je eigen diepste waarden en overtuigingen. Daarbij steun je je partner om hetzelfde te doen, zelfs als dit lastig is. De verbinding tussen het individu en het wij gaat steeds gemakkelijker.

Tips voor de fase van toegewijde liefde

Geniet van jullie samenzijn, maar vergeet vooral ook niet voor jezelf te blijven zorgen. In deze fase kan je juist zo duidelijk voelen hoe self-care je relatie positief kan beïnvloeden. Als jij lekker in je vel zit, straal je een vervulling uit die ook je relatie zal oplichten.

Gebruik de energie en de bedding die jullie samen hebben ook om je omgeving te inspireren. Geef jullie liefde weg zodat het weer in andere vormen naar jullie toe kan stromen.

De fases in een relatie

Nu je weet wat de fases in een relatie zijn kun je samen kijken waar jullie staan. Geen idee welke fase op jullie van toepassing is? Stuur even een berichtje, we denken graag mee. Als jullie weten in welke fase jullie zitten kun je ook kijken hoe jullie hiermee om willen gaan. Het is vaak lastig om op eigen kracht uit de fases van Twijfel en verwijdering en Ontgoocheling en experiment te komen. Omdat we zo geneigd zijn om naar de ander te kijken kan begeleiding helpen om je eigen stukken helder te krijgen en vast te pakken en zo weer je eigen regie en kracht te kunnen voelen in de relatie. Ontdek hier meer over wat relatietherapie voor jullie relatie kan betekenen. 

 

Gratis e-book Intimiteit en Seksualiteit